Aluejohto

Anssi Aittasalmi

Asiakkuusjohtaja, Etelä-Suomi

Maaret Siira

Aluejohtaja, Pohjois-Suomi

Yritysjohto

Veli Huotari

Liiketoimintajohtaja