Isännöinnin lisäpalvelut

Kattava paketti isännöinnin lisäpalveluita taloyhtiön eri tarpeisiin.

Isännöinnin sähköinen huoltokalenteri

Taloyhtiössä asuminen on viihtyisää ja turvallista, kun kiinteistön huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan ja korjaustarpeet on hyvin ennakoitu. Arennan sähköinen huoltokalenteri auttaa suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Huoltokalenteri on kiinteistökohtaisesti laadittu tiedostokokonaisuus, joka sisältää mm. kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät sekä niiden ajoitukset ja ohjeet.

Huoltokalenteri helpottaa hallituksen työtä huomattavasti. Kalenterin avulla pystytään seuraamaan vaivattomasti huollon velvoitteiden täyttymistä, ja myös kiinteistönhuollon toiminnasta tulee helpommin johdettuja ja organisoitua. Samalla toiminnan kehittyminen helpottuu ja huoltoa voidaan muokata paremmin kiinteistön tarpeita vastaavaksi.

Taloyhtiöstrategia

Kiinteistön pitkäjänteisen johtamisen ja kehittämisen perustana on taloyhtiöstrategia, jolla aktivoidaan osakkeenomistajat ja asukkaat asunto-osakeyhtiön kehittämiseen. Strategialla ja sen määrätietoisella toteuttamisella vaikutetaan myös asunto-osakkeiden arvon kehittymiseen. Strategiassa määritetään esimerkiksi, missä kunnossa yhtiö tulee pitää ja millaisia palveluita taloyhtiössä käytetään. Taloyhtiön strategia kiteyttää osakkaiden ja asukkaiden tavoitteet kiinteistön ja asumisviihtyvyyden kehittämiseksi. Taloyhtiöstrategian laadinta on tärkeä osa kiinteistön elinkaaren hallintaa, joka nostaa kiinteistön arvoa ja tekee korjauksista kustannustehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa.

Kun taloyhtiöllä on 10–20 vuoden päähän ulottuva suunnitelma, osakkaat tietävät, että yhtiössä tehdään yhdessä töitä – yhteen suuntaan ja yhteisesti sovituilla pelisäännöillä.

Kunnossapitotarveselvitys

Kunnossapitotarveselvityksessä eritellään seuraavien viiden vuoden ajalle sellaiset taloyhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeet, jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi hyvin laaditussa kunnossapitotarveselvityksessä eritellään vuosihuoltoon kuuluvat pienemmät puutteet, jotka tulisi hoitaa kuntoon seuraavan budjettivuoden aikana. Selvityksen pohjalta voidaan aloittaa remontteihin valmistautuminen hyvissä ajoin teettämällä tarvittavat suunnitelmat sekä hakemalla luvat, avustukset ja rahoitus. Selvitys pohjautuu kohdekäyntiin, käynnillä tehtäviin havaintoihin sekä KH 90–00403:ssa mainittuun elinkaarimallin mukaiseen tietoon kiinteistön teknisestä käyttöiästä ja kunnossapitojaksoista. Raportin laadinnassa käytetään tukena taloyhtiössä mahdollisesti laadittuja kuntotutkimuksia ja -kartoituksia.

Vesikalusteiden tarkastuskierros

Vesikustannuksia on mahdollista pienentää helposti. Vesikalusteiden tarkastuskierroksen aikana tekninen isännöitsijä kiertää läpi taloyhtiön huoneistot ja kirjaa ylös puutteet ja korjausta vaativat kohteet. Kierroksella selvitetään, miten taloyhtiössä voidaan sekä säästää luontoa että pienentää kustannuksia. Kulutusta pyrimme vähentämään myös aktiivisella tiedottamisella.

Kylpyhuoneiden kuntoarvio

Tieto kylpyhuoneiden ja muiden märkätilojen kunnosta on taloyhtiön kannalta erittäin tärkeää, jotta mahdolliset ongelmakohdat osataan korjata ennen kuin ne aiheuttavat lisäkustannuksia. Kylpyhuoneiden kuntoarvio sisältää märkätilojen silmämääräisen tarkastamisen aistinvaraisin menetelmin (asuinhuoneistot ja saunat), pintakosteusmittaukset sekä huoneistokohtaisen tarkastuskortin laatimisen.

Projektin hallinnointi

Projektin hallinta ja hoito sisältää osin taustalla tapahtuvien asioiden kuten lainojen, rahavirtojen, oikeiden tilien ja taloushallinnollisten asioiden hoitamista oikea-aikaisesti. Projektien kohdalla tämä on aina vaativampaa ja merkittävästi enemmän työllistävää, kuin tavallinen päivittäinen isännöintipalveluun liittyvä toiminta. Ammattitaitoinen isännöitsijä johtaa projektin vaiheesta toiseen ja pitää samalla asiakkaan aina ajan tasalla.

Ennakoiva kunnossapito ja tekninen isännöinti

Tekninen isännöitsijämme auttaa taloyhtiön hallitusta ja asukkaita teknisessä ongelmanratkaisussa, etsii työlle tekijät, pyytää tarjoukset, tekee työtilaukset sekä valvoo urakoitsijoiden ja palveluntuottajien työn laatua ja toteutumista. Tekninen isännöitsijä tekee myös lakisääteisiä tarkastuksia sekä havaintoja tehtävänään kiinteistön käytettävyyden ja arvon kehittäminen ja säilyttäminen. Kiinteistöjen elinkaari, energiataloudellisuus sekä ympäristö- ja turvallisuusasiat ovat olennainen osa teknisen isännöitsijän mielenkiintoista työtä.

Kiinteistöjen kunnossapidossa on hyvä kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Jos korjataan vain vioittunutta, ei toiminta ole pitkällä tähtäimellä kestävää. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä panostetaan rakenteellisten korjausten lisäksi energiansäästöön sekä asumismukavuutta lisäävään nykyaikaistamiseen ja visualisointiin. Taloyhtiön ennakoiva kunnossapito säilyttää kiinteistön arvon. Ennakoiva kunnossapito on myös kustannustehokasta