Joustavuus ja ennakointi – avaimet sujuvaan yhteistyöhön hallituksen ja isännöitsijän kanssa

Arennan (entisen Ovenia Isännöinnin) ja As Oy Torihovin yhteistyö alkoi jo talon valmistumisvuonna 2007. Sitä helpottaa hallituksen pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen tekeminen sekä huolellinen taloudenpito, joka mahdollistaa nopeankin reagoinnin mahdollisiin ongelmatilanteisiin, kertoo isännöitsijä Jani Mononen.

 • As Oy Torihovissa on 52 asuinhuoneistoa ja kolme liikehuoneistoa. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, joista kolme, mukaan lukien puheenjohtaja on ollut hallituksessa mukana alusta asti.

  Isännöitsijä Jani Monosen mukaan pitkäaikaiset hallituksen jäsenet helpottavat isännöitsijän työtä, sillä he tuntevat talon historian ja asukkaiden toiveet. Eipä ihme, että yhteistyö hallituksen ja isännöitsijän välillä toimii hyvin.

  - Heidän luottamuksensa meitä kohtaan helpottaa työtämme. He tietävät, että teemme parhaamme taloyhtiön hyväksi, Mononen sanoo.

  Myös hallituksen puheenjohtaja Tauno Kara kehuu yhteistyötä ja Arennaa ammattitaitoiseksi kumppaniksi.

  - Arennalla on hyvät resurssit, jotka auttavat asioiden hoitamisessa. Kiireelliset asiat hoidetaan nopeasti, sovitut asiat tehdään ja lupauksista pidetään kiinni, Kara kiittelee.

  Joustavuus ja hyvä henki auttavat

  Karan mukaan yhteistyö toimii parhaiten, kun molemmat osapuolet ovat joustavia.

  - Meillä on hallituksessa niin sanottu win-win-periaate eli emme aseta liian tiukkoja vaatimuksia isännöitsijälle ja ala halkomaan hiuksia, mutta toisaalta odotamme, että asiat kuitenkin hoidetaan luvatusti. Pyrimme hakemaan aina molemmille osapuolille toimivia ratkaisuja.

  Sovitteleva ja joustava toimintatapa toimii Karan mielestä parhaiten myös yhtiön sisällä, ja asiat hoituvat parhaiten hyvässä hengessä keskustelemalla eikä turhista riidellä.

  Kara painottaakin hyvän hengen merkitystä yhtiössä ja pitää yhteishenkeen panostamista esimerkiksi yhteisillä talkoilla ja tilaisuuksilla tärkeänä. Hän kokee hallitustyöskentelyn tässä yhtiössä mukavana juuri hyvän hengen ja yleisen tyytyväisyyden vuoksi.

  Pitkäjänteistä ja ennakoivaa toimintaa

  Isännöitsijä Mononen korostaa hallituksen pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Tauno Karan mukaan toiminnassa on pyritty jatkuvuuteen muun muassa siten, etteivät hallitusjäsenet vaihtuisi kerralla.

  - Pyrimme myös reagoimaan asioihin mahdollisimman nopeasti, mielellään jo etukäteen. Aika ei paranna, vaan päinvastoin pahentaa asioita, Kara sanoo.

  Myös yhtiön talous on pyritty pitämään vakaana, ja hallitus teki heti alusta alkaen päätöksen, että taloyhtiön kassassa pidetään pientä puskuria äkillisten tilanteiden varalle.

  Mononen kuvaa nyrkkisäännöksi, että taloyhtiön tilillä tulisi olla noin kolmen kuukauden vastikkeet mahdollisia ongelmatilanteita varten, jotta tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ilman ylimääräisiä vastikkeita, yhtiökokouksia tai pankkilainaa.

  Sekä Mononen että Kara näkevät, että vakavaraisuus on myös asukkaiden etu.

  - Pyrimme pitämään vastikkeet tasaisena ja nostot maltillisena. Tämä luo ennustettavuutta asukkaiden taloudelle, Kara sanoo.

  Referenssi julkaistu 2016

Arennalla on hyvät resurssit. Kiireelliset asiat hoidetaan nopeasti, sovitut tehdään ja lupauksista pidetään kiinni.
Hallituksen puheenjohtaja Tauno Kara