Isännöitsijä toi suunnitelmallisuutta putkiremonttiin

Kun asunto-osakeyhtiössä ryhdytään miettimään putkiremontin ajankohtaa, ajatellaan usein, että jos vahinkoa ei vielä ole sattunut, kiirettä ei ole. 

 • Isännöitsijä Hanna Reponen Arennan (entisen Ovenia Isännöinnin) Jyväskylän-konttorista korostaa, että jos linjasaneeraukseen ryhdytään vasta sitten, kun runkoputkistossa on tapahtunut merkittävä vaurio, remontin vaativuus ja siten myös kustannukset saattavat nousta jyrkästi.

  ”Kun rakennus tulee 40 vuoden ikään, on syytä ryhtyä valmistautumaan putkiremonttiin. Mahdollisia vuotoja on tarkkailtava entistä huolellisemmin. Talossa voidaan tehdä myös putkitutkimus, jossa määritetään putkiston sen hetkinen kunto.”

  Jyväskyläläisessä As Oy Silokassa alkoi 40 vuoden rajapyykin jälkeen löytyä vesivahinkoja. Yhtiökokouksessa päätettiin putkitutkimuksen teettämisestä. Hanna Reponen kertoo tutkimuksen osoittaneen selvästi, että toimeen oli tartuttava ripeästi.

  ”Putkiston huono kunto näkyi tuloksissa selkeästi: viemäriputket eivät olisi kestäneet sukittamista, vaan linjasaneeraus olisi toteutettava putket täydellisesti uusimalla.”

  Isännöitsijä hallitsee kokonaisuuden

  As Oy Silokan hallituksen puheenjohtaja Kauko Maskulainen kertoo, että yhteistyö Arennan ja Hanna Reposen kanssa on sujuvoittanut niin päätöksentekoa kuin hankkeen käytännön edistämistäkin.

  ”Vaikka asuinhuoneistojen remontointiin on vielä muutama kuukausi aikaa, on hankkeen eteen jo ehditty tekemään huomattavan paljon töitä. Hallituksen jäsenten kesken on käyty monia keskusteluja, ja useampi yhtiökokous ja osakasinfo on takana. Yhteistyö Arennan kanssa, josta Hanna kantaa päävastuun, on ollut meille suuri apu. Olemme saaneet tarvittavaa ohjausta prosessiin, kokonaisuus on pysynyt hallinnassa ja asiat on osattu selittää hyvin. Vaihe vaiheelta meille on tehty selväksi, miksi tiettyjä asioita täytyy tehdä, mitä se edellyttää ja mitä siitä seuraa. Hanna on aktiivinen ja ymmärtää ison kuvan. Näin hän pystyy myös tarttumaan kiinni oikeisiin asioihin oikeaan aikaan.”

  Viestinnän merkitys korostuu suunnitteluvaiheessa

  Kauko Maskulainen kehuu helppoa yhteydenpitoa Arennan ja Hanna Reposen kanssa, korostaen isännöitsijän roolia myös niissä tilanteissa, joissa ajatus ison mittakaavan linjasaneerauksesta on osattava selittää luonnostaan remontteja ja niihin liittyviä investointeja karsastavalle taloyhtiölle.

  ”On aivan ymmärrettävää, että kun tiedossa on lyhyellä tähtäimellä rahanmenoa ja evakkoon joutumista – tai vaihtoehtoisesti todella karut asumisolosuhteet remontin ajaksi –päätöksenteon kynnys tulee korkeammaksi. Hanna on tukenut toimintaa hienosti, hänen kanssaan on käyty hyviä keskusteluja siitä, miten kannattaa edetä ja miten asiat ylipäätään on hyvä hoitaa. Nyt meillä on valmis tiekartta maaliin kaikkine vaiheineen, ja luottamus sinne pääsemiseen on vahva."

  Valvonta auttaa varautumaan

  Selvää on myös se, että mittavien saneerausten aikana tulee eteen yllättäviäkin tilanteita. Silloin valvonnan ja kokonaiskuvan hallinnan merkitys korostuu; aikataulut ja kustannukset on pidettävä kurissa. Silokan tapauksessa eteen tuli jo lakisääteisiäkin muutoksia, kun vuoden 2016 alussa astuu voimaan uusi asbestiasetus. Tämän ikäluokan taloissa asbestia löytyy keittiöistä ja kylpyhuoneissa miltei väistämättä, joten kolminkertainen eristäminen ja ilmanlaadun mittaus ovat tarpeen. Asukkaiden terveydestä ei tingitä, joten tarvittaviin toimiin ryhdyttiin.

  Toki joustava toimintamalli ja kokonaisuuden hallinta toimii molempiin suuntiin – positiivisiakin yllätyksiä on Silokan linjasaneerauksen aikana ehtinyt jo tulla esiin, vaikka ollaan vasta kellarikerroksen yleisten tilojen ja ulkotöiden vaiheessa.

  Yksi suuri huolenaihe on nimittäin onnistuttu välttämään töiden huolellisella organisoinnilla. Alkuperäiset suunnitelmat osoittivat toista, mutta Silokan asukkaat pääsevät suuresti kaipaamaansa joulusaunaan putkiremontista huolimatta.

  Ja onhan syksyllä tiedossa täydellisesti remontoitu, entistä viihtyisämpi ja arvokkaampi rakennus.

  Referenssi julkaistu 2016

Aktiivinen isännöitsijä ymmärtää ison kuvan ja tarttuu kiinni oikeisiin asioihin oikeaan aikaan.
Hallituksen puheenjohtaja Kauko Maskulainen