5 vinkkiä asumisturvallisuuteen taloyhtiössä

Asumisturvallisuudesta huolehtiminen on koko taloyhtiön yhteinen tehtävä! Taloyhtiön hallitus vastaa muun muassa siitä, että taloyhtiössä on ajantasainen pelastussuunnitelma ja pelastussuunnitelmasta on viestitty asukkaille asianmukaisesti. Jokaisen asukkaan vastuulla on varmistaa, että omat toimet takaavat hyvän asumisturvallisuuden niin itselle kuin naapureillekin.

Kokosimme viisi vinkkiä asumisturvallisuuden varmistamiseksi:

Kotivakuutus

Jokaisessa asunnossa tulee olla oma kotivakuutus asukkaan omaisuuden, kodin ja henkilökohtaisten esineiden turvaamiseksi. Kotivakuutuksia on erilaisia riippuen mm. vakuutuksen kattavuudesta ja omavastuun osuudesta. Vakuutusyhtiöstä saa tarkempia tietoja tarjolla olevista kotivakuutuksista ja asukas voi neuvotella itselleen sopivimman kotivakuutuksen. Taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa vain kiinteistölle aiheutuneet vahingot. Kiinteistövakuutus ei korvaa irtaimelle yksityisomaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Kotivakuutuksen vastuuvakuutus voi olla suureksi hyödyksi, jos asukas omalla toiminnallaan aiheuttaa esim. vesivahingon tai tulipalon.

Avainturvallisuus

Lukitusturvallisuus on asukkaan omaisuuden turvan kannalta tärkeää. Kaikista asunnon avaimista tulee pitää hyvä huoli, eikä avaimiin kannata liittää nimi- eikä osoitetietoja. Jos avaimet katoavat, tulee ottaa yhteys taloyhtiön isännöitsijään tai isännöintiyritykseen. Kaikissa taloyhtiöissä ei ole yleisavaimia, joilla sisäänpääsy on mahdollista omien avainten kadottua.

Paloturvallisuus

Paloturvallisuuteen tulee jokaisessa kodissa kiinnittää huomiota ja huolehtia palovaroittimien toimivuudesta, asianmukaisen sammutusvälineistön saatavuudesta sekä varautumisesta hätätilanteessa toimimiseen. Laki määrää, että jokaisessa asunnossa tulee olla palovaroitin. Asukkaan vastuulla on huolehtia palovaroittimen asentamisesta sekä toimivuuden valvomisesta. Palovaroittimien ja paristojen toimivuus tulisi tarkistaa säännöllisesti ja palovaroittimet tulisi uusia aina 5-10 vuoden välein. Sammutuspeite ja pieni vaahtosammutin ovat hyviä välineitä kotona syttyvän tulipalon sammuttamisessa.

Kodin sähkölaitteet

Kodin sähkölaitteista kannattaa paloturvallisuuden kannalta huomioida etenkin televisiot, sähkökiuas, valaisimet, kylmälaitteet, liesi ja uuni, mikroaaltouuni ja lämmittimet. Laitteiden turvallinen käyttö edellyttää, että noudatat käyttöohjeita, seuraat laitteen kuntoa sekä toimitat epänormaalisti käyttäytyvän laitteen huoltoon ennen kuin se vioittuu kohtalokkaasti. Järjestyssäännöt kieltävät herkästi syttyvien aineiden säilyttämisen asunnossasi tai asuntoon kuuluvassa irtaimistovarastossa. Myös lastenvaunujen ja polkupyörien säilyttäminen varastotilojen käytävillä ja rappukäytävän portaiden alla on paloturvallisuussyistä kielletty.

Vahingon sattuessa

Vakuutusyhtiölle on syytä tehdä vahinkoilmoitus viipymättä vahingon tapahduttua. Jos kyse on asuntoon kohdistuneesta vahingosta, tulee viipymättä olla yhteydessä isännöitsijään sekä vuokralla asuttaessa vuokranantajaan. Jotta vakuutusyhtiöltä voi vahingon sattuessa hakea korvauksia, on hyvä varautua etukäteen. Ostokuitit ja takuutodistukset tulee säilyttää ja arvokkaasta omaisuudesta pitää listaa. Kodista otetut kuvat helpottavat korvausten hakemisessa.